Loại Văn bản:
Đơn vị:  
Chuổi tìm kiếm:
Từ ngày
Đến ngày:  
     
STTSố hiệu VBNgày ban hànhTrích yếuFile
1 2794/UBND-VXNV 27/6/2022 V/v tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
2 2780/KH-UBND 27/6/2022 Tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3 785/QĐ-UBND 27/6/2022 Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 23/6/2022
4 2707/UBND-VXNV 22/6/2022 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 20/6/2022 của Tỉnh ủy về công tác tiêm vắc xin Covid-19
5 753/QĐ-UBND 22/6/2022 Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 16/6/2022
6 2634/UBND-VXNV 16/6/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
7 702/QĐ-UBND 14/6/2022 Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 09/6/2022
8 138/BC-UBND 13/6/2022 V/v báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 hàng tuần
9 2502/UBND-VXNV 9/6/2022 V/v triển khai thực hiện kiến nghị của Bộ GDĐT về đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành Giáo dục và dạy học trực tuyến ở trường phổ thông.
10 2484/KH-UBND 8/6/2022 Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11 679/QĐ-UBND 7/6/2022 Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 02/6/2022
12 645/QĐ-UBND 31/5/2022 V/v công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13 2175/UBND-VXNV 23/5/2022 V/v phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh trong giai đoạn mới
14 615/QĐ-UBND 23/5/2022 Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 19/5/2022
15 592/QĐ-UBND 18/5/2022 Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 12/5/2022
16 1987/UBND-KTTH 12/5/2022 V/v tăng cường quản lý chất thải rắn phát sinh từ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả
17 1997/UBND-VXNV 12/5/2022 V/v giám sát dịch Covid-19 và tạm dừng khai báo y tế nội địa trong giai đoạn mới của dịch bệnh Covid-19
18 1974/UBND-VXNV 11/5/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
19 551/QĐ-UBND 11/5/2022 V/v công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 05/5/2022
20 1926/UBND-VXNV 8/5/2022 V/v cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
12345678910...