Loại Văn bản:
Đơn vị:  
Chuổi tìm kiếm:
Từ ngày
Đến ngày:  
     
STTSố hiệu VBNgày ban hànhTrích yếuFile
1 2175/UBND-VXNV 23/5/2022 V/v phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh trong giai đoạn mới
2 615/QĐ-UBND 23/5/2022 Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 19/5/2022
3 592/QĐ-UBND 18/5/2022 Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 12/5/2022
4 1987/UBND-KTTH 12/5/2022 V/v tăng cường quản lý chất thải rắn phát sinh từ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả
5 1997/UBND-VXNV 12/5/2022 V/v giám sát dịch Covid-19 và tạm dừng khai báo y tế nội địa trong giai đoạn mới của dịch bệnh Covid-19
6 1974/UBND-VXNV 11/5/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
7 551/QĐ-UBND 11/5/2022 V/v công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 05/5/2022
8 1926/UBND-VXNV 8/5/2022 V/v cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
9 101/BC-UBND 6/5/2022 Tổng kết thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
10 507/QĐ-UBND 4/5/2022 Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 28/4/2022,
11 1857/UBND-VXNV 3/5/2022 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
12 1765/UBND-KTTH 27/4/2022 V/v tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với hàng hóa xuất khẩu ngay tại vùng trồng
13 95/BC-BCĐ 25/4/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 16/4/2022 đến 22/4/2022
14 1728/UBND-VXNV 25/4/2022 V/v triển khai “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.
15 1736/UBND-VXNV 25/4/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh
16 480/QĐ-UBND 25/4/2022 Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 21/4/2022
17 1664/KH-UBND 20/4/2022 Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
18 91/BC-UBND 19/4/2022 V/v báo cáo tình hình, kết quả phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/4/2022 đến ngày 16/4/2022
19 1614/UBND-KTTH 18/4/2022 V/v ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với các trường hợp người nhiễm COVID-19 đang thực hiện cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”
20 433/QĐ-UBND 18/4/2022 Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 14/4/2022
12345678910...